Sjedište
RIAdria Works j.d.o.o.
Tići 22/I
51000 Rijeka

OIB: 99034340931

Tvrtka je upisana u Trgovački sud u Rijeci, pod matičnim brojem 040371038. Temeljni kapital društva 10,00 kn.

Računi kod poslovnih banaka
IBAN: HR0823900011100994541 Hrvatska poštanska banka d.d.

Član uprave
Goran Capan